HASTANE RANDEVUSU

LABORATUVAR SONUÇLARI

ALO RANDEVU: 182

İstanbul- (Avrupa)- Sarıyer- Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
Halk Dilindeki Adı
Baltalimanı Kemik Hastanesi
Çocuk Acil
Yok
Büyük Acil
Yok
Telefon
2123237075
Adres
Merkez:rumelihisarı Cad.No:62 Baltalimanı Sarıyer İstanbul Levent Semt Pol:levent Mah. Binbir Çiçek Sok. No: 2, 34335 Levent / Beşiktaş-istanbul Tel:212 268 35 45

Ulaşım 

Hastanemiz İstanbul’un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesi sınırları içersindedir. Beşiktaş’tan Sarıyer yönüne gidişte Rumeli Hisarı’ndan sonra, sahildedir.

Ulaşım için Sarıyer, İstinye, Bahçeköy İETT otobüsleri hastanemiz önünden geçmektedir. Özel araç ile ulaşımda, TEM otoyolunda Anadolu’dan gelişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçince ilk yol ayrımı olan Etiler sapağından çıkış yapılarak, Avrupa’dan gelirken köprüden önceki son çıkıştan çıkış yaparak sahil yoluna inildiğinde hastanemize ulaşılabilir.

M.S. BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI E.A.H ADRES:
Rumeli Hisarı Caddesi No: 62 34470 Baltalimanı İstanbul

Telefon :0212 323 70 70-79 (pbx) 9 Hat

Faks : 0212 323 70 82, 0212 323 70 95, 0212 323 70 89

Tarihçe 

Baltalimanı Sarayı 19. yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa (1800–1858) tarafından 1600 m2’lik bir alanda iki katlı ve kâgir olarak yaptırılmıştır. Bina, Sultan Abdülmecit’in kızı Fatma Sultan ile evlendirilen, Mustafa Reşit Paşa’nın oğlu Galip Paşa’nın ikametine tahsis edilmiş ve Galip Paşa’nın ölümünden sonra Hazine tarafından satın alınmıştır.

Mustafa Reşit Paşa’nın Hariciye Nazırlığı döneminde 1838 yılında İngiltere ile takiben Belçika ve Fransa ile Osmanlı Devleti’nin mali alanda çöküşüne zemin hazırlayan ve tarihe Baltalimanı Anlaşması olarak geçen ticari anlaşmaların imzalandığı saray, 1887 yılında II. Abdülhamit’in küçük kız kardeşi Mediha Sultan’a tahsis edilmiştir.

Mediha Sultan’ın Londra Sefaret Kâtibi Ferit Bey ile (Damat Ferit Paşa) evlenmesinden sonra bina Damat Ferit Paşa Sarayı olarak anılmış ve 1922 yılına kadar yazlık saray olarak kullanılmıştır.

Cumhuriyet döneminde saray bir dönem metruk ve kapalı kalmış, yağmur ve çevre etkileriyle tavan dokusu, yaldızlı ve işlemeli yüzeyler yumuşayıp bazı kısımlar harap olmuş, sıvalar çürüyüp düşmüş, sahil ve rıhtım korunakları parçalanmış ve salon süsleri bozulmuştur. Takiben bir süre Tarım Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanılan bina 1943 senesinde Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.

Bakanlığımız burada 85 yataklı bir “Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi” açmayı planlamış; gerekli onarım, iç düzenleme ve ıslahat yapılarak 19 Haziran 1944 tarihinde hastane olarak hizmete açılmıştır.

1955 yılında hastanenin ismi Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsü, 1960 yılında ise Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur. 2002 yılından itibaren Bakanlığımızın büyük yatırımları ile hastanemiz köklü bir yenilenmeye tabi tutulmuştur.

Hastanemizde bir Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile bir El Cerrahisi Kliniği olmak üzere 2 eğitim kliniği bulunmakta olup bu kliniklerde 5 Eğitim Görevlisi, 27 Ortopedi Uzmanı, 8 Başasistan ve 6 El Cerrahisi yan dal asistanı ile hizmetler sürdürülmektedir. Halen Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 35 Uzmanlık Öğrencisi eğitim almaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde:

• Artroplasti, Tümör ve Artroskopi,
• Travma ve Deformite
• Omurga Cerrahisi ve Artroplasti
• Pediatrik Ortopedi

• Ayak-Ayak Bileği ve Artroplasti
• El Cerrahisi olmak üzere 6 farklı Çalışma grubu mevcuttur.

26 Ocak 2012 tarihinde El Cerrahisi Kliniği kurulmuş olup; klinik ilk olarak 26 Ağustos 2011 tarihinde öncelikle El Cerrahisi hastalarına yönelik (el, el bileği ve üst ekstremitenin cerrahi ve cerrahi olmayan hastalıklarının tedavisinden sorumlu ) hizmet vermek amacı ile IV. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak faaliyetine başlamıştır.

Eğitim klinikleri dışında 18 farklı branşta poliklinik hizmet verilmekte olup 38 Uzman Hekim görev almaktadır. Ayrıca Anesteziyoloji ve Temel Bilimlerde 13 Uzman Hekim görev yapmaktadır

131 normal yatak, 5 Yoğun Bakım Yatağı ve 7 Ameliyat Salonu bulunan Hastanemizde aylık ortalama 600 yatan hasta, 900 ameliyat (A Grubu %11, B-C Grubu %61, D-E Grubu %28), 6000 Acil Poliklinik ve 35.000 Normal Poliklinik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca hastanemiz Hareket Analizi Laboratuarı, Spor hekimliği birimi, 3D Skopi ve Cerrahi Navigasyon sistemi ile bilimsel kimliğini zenginleştirmekte ve hizmet yelpazesini genişletmektedir.

Hastanemiz hastalara uluslararası kalite standartlarında hizmet vermenin yanı sıra bir eğitim kurumu olma bilinciyle uluslar arası standartlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve bu düzeyde kabul gören akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

YORUM YOK

CEVAPLA