Seikilos Mezar Yazıtı

Seikilos Mezar Yazıtı, 1882-1883 yıllarında Aydın- İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis antik kentinde bulunan ve üzerindeki müziksel gösterimi ile bilim insanlarının ilgisini çeken Eski Yunan gömüt taşı.

Otomatik alternatif metin yok.

Yazıt için M.Ö 200-M.S. 100 yıllarına uzanan tarihler verilir ama genel kanı, M.S. 2. yüzyıla ait olduğu biçimindedir.Kimi kaynaklara göre Seikilos adlı kişinin karısı Euterpe’ye, kimi ayrıntılı incelemelere göre ise babasına aittir.

Görüntünün olası içeriği: yazı

Yazıtta, Seikilos’un yazdırdığı şarkının sözleri, notaları ve gömüt yazısı alt alta yazılmış olarak bulunur. “Seikilos’un Şarkısı” olarak tanınmakta ve günümüze dek kalan en eski müzik yapıtlarından biri olarak bilinmektedir. 1966’dan bu yana Danimarka Milli Müzesi’ndedir.

Gömüt Taşının altındaki açıklamada şu sözler yazar

“Ben bir taşım, bir imgeyim. Seikilos ölümsüz anısının sonsuz bir belirtisi olarak beni buraya koydu.

Türkçe karşılığı

Yaşadığın sürece parla
Tasayı at bir kenara
Yaşam ancak kısa süreliğine var
Ve bu sürenin de bir sonu var.

YORUM YOK

CEVAPLA