Topkapı Sarayı Müzesi

Bağlı olduğu kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adres: Sarayiçi Sultanahmet FATİH İSTANBUL

Telefon: 0212 512 0480

Faks: 0212 5285991

www.kulturturizm.gov.tr

www.topkapisarayi.gov.tr

e-posta: ­topkapisarayimuzesi@kulturturizm.gov.tr

topkapı sarayı ile ilgili görsel sonucu

PRATİK BİLGİLER

Salı günleri kapalı olan müze diğer günler 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Harem dairesi ise 09.30-15.30 saatleri arasında gruplarla gezilebilir. Kutsal Emanetler ziyaret edilirken, şort, mini etek, askılı ve straplez buluz giyilmemesi rica olunur. Müze bölümüne giriş sırasında bebek arabalarının girişine izin verilmez.

AYA İRİNİ

Topkapı Sarayı 1. avlusunda yer alan Aya İrini Müzesi 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Giriş biletleri saat 16.00’da sona ermektedir. Bilet ücreti 20 TL’dir (Ocak 2017)

aya irini ile ilgili görsel sonucu

HAREM BÖLÜMÜ

Müzeyle beraber bu bölümü gezebilmek için harem giriş bileti, müze giriş biletinden ayrı olarak 15 TL’dir (Ocak 2017). Müze Kart Harem bölümünde geçerli değildir.

topkapı harem dairesi ile ilgili görsel sonucu

TOPKAPI SARAYI TARİHÇESİ

İki kıtanın birleştiği yerde Boğaz’a, Haliç’e ve Marmara’ya hakim tarihi yarımadanın ucunda Sarayburnu’nda inşa edilen Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’daki ikinci sarayıdır.

topkapı sarayı içi ile ilgili görsel sonucu

Beyazıt’taki Saray-ı Atik’ten (eski saray) sonra Topkapı Sarayı’na yerleşen Fatih Sultan Mehmet ve sonraki padişahlar döneminde, sürekli ilavelerle bugünkü halini almıştır. Kara ve deniz surlarıyla çevrili muhteşem saray, adını bu surların birinin kapısından almaktadır.

Saray-ı Atik ile ilgili görsel sonucu

1463-1470 yıllarında sarayın yapımına başlanmış ve 1850’de bugünkü halini almıştır. Boğaz, Haliç ve Marmara Denizi’nin kesiştiği yerde, Avrupa yakasının en ucundaki tarihi yarımadada bulunan saray 700 bin metre karelik alan kaplamaktadır. Sarayın çevresinde 1400 metrelik sur-u Sultani mevcuttur. Bu surların 7 büyük kapısı olup, bunlardan 4’ü kara suyu kapısı, 3’ü deniz suyu kapısıdır. Demirkapı, Soğuksu Kapası, Balıkhane Kapısı, ahır Kapı, Değirmen Kapısı, bunlardan bazılarıdır. Sarayın içerisinde 24’e yakın padişah ailesi, devlet adamları ve diğer hizmetlileriyle beraber yaşamıştır. En son Topkapı Sarayı’nda Sultan 2. Abdülmecit Han ikamet etmiş ve buradan Dolmabahçe Sarayı’na taşınmıştır.

topkapı sarayı ile ilgili görsel sonucu

Sarayın denizden yüksekliği 50 metre olup, iç sarayın kullanıldığı alan 81 000 metre karedir. Ana kapısı olan Bab-ı Hümayun’un girişindeki kitabe 1478 tarihli 2. Mehmet zamanından kalmadır. Sarayın girişinde sağda bulunan 3. Ahmet Çeşmesi 1728 tarihinde yapılmış anıtsal bir çeşmedir. Topkapı Sarayı’nın müze olarak ilk defa ziyarete açılması ve burada mukaddes emanetlerin sergilenmesi Sultan 1. Abdülmecit Han zamanında olmuştur. Bu adet Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamit’in tahtan indirilişine kadar sürmüştür. Hazine-i Hümayun’un pazar ve salı günleri halkın ziyaretine açılması fikri ise tam olarak gerçekleştirilememiştir. Topkapı Sarayı’nın müze olarak ziyarete açılması 03.04.1924 tarihinde karar verilmiş ve ilk müze müdürlüğüne Tahsin Öz tayin edilmiştir. Müze olarak açılması ise 9 Ekim 1924’te resmen gerçekleştirilmiştir.

bağdat köşkü ile ilgili görsel sonucu

Mimarisi: Osmanlı uygarlığının şaheseri olan saray, organik bir mimariye sahiptir. Topkapı Sarayı Müzesi; kubbe altı, arz odası, enderun kütüphanesi, sefa köşkü, bağdat köşkü, revan köşkü, sünnet odası, harem, zülüflü baltacılar koğuşu başta olmak üzere 14 adet sergi mekanı ile hastane, hamamlar, cami ve mutfakları içerisinde barındırır.

Topkapı Sarayı işlevsel olarak 3 esas bölümden oluşur.

1. Birun (Dış teşkilatlar)

2. Enderun (Eğitim)

3. Harem

Bab-ı Hümayun’dan girilen en dıştaki birinci avluya alay meydanı denir. Çinili Köşk, arkeoloji müzesi, darphane, muhafız alayı bu meydan içindedir. Alay Meydanı’ndan Bab-üs Selam Kapısı’na girilir. İkinci avlu ve Bab-üs Selam Divan Meydanı’na yani Adalet Meydanı’na açılır. Burada padişahın devlet törenleri, cenaze, cülüs, bayram kabulleri yapılmıştır. Bab-üs Selam kapısından 3. bir avlu ile Bab-üs Saade’ye geçilir. Burada özenle gizlenen harem yapıları mevcuttur. Bab-üs Saade’ye giden padişah yolu ise Revaklı Avluda’dır. Vezir yolu ise divana giden yoldur. Bu avluda sağda mutfaklar, helvahane, kileri amire bulunmaktadır. Solda bulunan divanhane ve divan-ı hümayun devlet işlerinin idari, mali, siyasi, şer-i, askeri ve adli konuların görüşüldüğü yerdir. Burayı hareme bağlayan bir kapı vardır. Has oda sultanın asli odasıdır. Bugün mukaddes emanetler dairesidir. Arapça’da girilmesi yasak yer anlamında kullanılan harem ise padişahın özel aile hayatını yaşadığı, ailesi ve efradının evidir. 400 odası vardır. Harem’de, harem ağası, kızlar ağası, hünkar sofrası, selamlık, kadın efendiler odası, ocaklı sofa, padişahların odaları, şehzadeler mektebi, haseki daireleri, gözdeler dairesi, havuzlu köşk ve altın yol bulunur.

bağdat köşkü ile ilgili görsel sonucu

Sarayın dördüncü avlusunda, 4. Murat’ın yaptırdığı Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Mecidiye Köşkü ve ünlü çini duvarları olan Sünnet Odası gibi değişik köşkler vardır. Mecidiye Köşkü sarayın en son ilave edilen yapısıdır. 1850’den sonra saray erkanı ve padişah Dolmabahçe’ye taşınmış ve sadece dini ve resmi törenler için Topkapı Sarayı kullanılmıştır.

Beşinci avlu ise, spor, cirit, ata binme ve avlanma amacıyla kullanılan büyük bir  bahçedir. Gülhane girişindeki Alay Köşkü’nü Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır.

topkapı sarayı koleksiyonları ile ilgili görsel sonucu

KOLEKSİYONLAR

Avrupa Porselenleri, Bakır ve Tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah kaftanları, kumaşlar, halılar ve kutsal örtüler, Padişah portreleri ve resim koleksiyonu, silahlar.

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, A. Gani Bilgin İstanbul Müzeleri Ocak 2010 İstanbul

 

YORUM YOK

CEVAPLA